Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski jest Prorektorem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz dyrektorem studiów podyplomowych realizowanyclach we współpracy z Clark University. Od roku 2004 pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie.” Był koordynatorem ds. badań oraz ekspertem w 3 projektach europejskich. Brał udział w wielu projektach badawczych między innymi „Determinant rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce” (2004 – 2005) oraz „Prokonkurencyjne strategie dla Polski” (1999-2002). Odbywał staże badawcze między innymi w Hiszpanii i na Ukrainie. Głównymi obszarami jego badawczych zainteresowań są: kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe, społeczne determinanty zarządzania (np. więzi rodzinne) epistemologia i metodologia zarządzania, rozwój zasobów ludzkich – metodyka kształcenia i szkolenia personelu. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 110 publikacji z zakresu zarządzania.

Prowadzone kursy: Strategic Planning, Intercultural Communication, Capstone

prof. Peter Przytuła

Prof. Peter Przytuła studiował w Anglii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Minnesota, na którym obronił doktorat. Jest profesorem wizytującycm w Clark University oraz w St. Cloud State University gdzie specjalizuje się w Public Relations oraz reklamie. Wykładał w wielu krajach Europy Środkowej (przeprowadzając ponad 50 seminariów na temat Public Relations), jest również autorem książki pt. „Introduction to Public Relations.” Profesor Przytula prowadził szkolenia w polskich oddziałach amerykańskich agencji PR, współpracował z nimi także jako konsultant. Pracował również w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Bankowości, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Telewizji Łódzkiej, Orkla Media Polska, Grey Warszawa, Burson-Marsteller. Ponadto, profesor Przytula był właścicielem agencji PR obecnej na polskim rynku w latach 2000-2005. Profesor Przytula jest współautorem 3-godzinnego dokumentu pod tytułem „Bez Litości”, członkiem Komisji Fullbrighta, prowadzi badania dla US Information Agency.

 

Prowadzone kursy: Media Ethics, American Media and Society, Public Relations

dr Michał Chmielecki

Dr Michał Chmielecki studiował w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuję się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech.

Prowadzone kursy: Communication Theory and Research oraz Negotiation and Conflict Resolution

dr Krzysztof Chmielewski

Krzysztof J. Chmielewski uzyskał doktorat z Akademii Leona Kozminskiego w 2016 r. (z wyróżnieniem). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na strategicznym zarządzaniu marką, w szczególności marek korporacyjnych i marketingu międzynarodowym. Wydał liczne prace z zakresu marketingu zarówno w czasopismach akademickich, jak i biznesowe, a także studia przypadków. Zanim zaczął pracować w środowisku akademickim, pracował w branży konsultingowej oraz w badaniach rynkowych / analizach rynkowych dla międzynarodowych firm doradczych i międzynarodowych banków. Uzyskał tytuł licencjata z National-Louis University (Chicago, Il.) w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i magistra z Uniwersytetu w Bradford (Wielka Brytania) w International Business Management. Krzysztof J. Chmielewski posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim.

 

Prowadzone kursy: Global Marketing and Advertising

dr Małgorzata Dzimińska

W ramach programów Clark University dr Małgorzata Dzimińska prowadzi zajęcia Research Methods and Strategies (RMS) oraz Project Management (PM). Metodyka nauczania stosowana przez Małgorzatę promuje uczenie się z doświadczenia, prace projektowe oraz analizę przypadków, co umożliwia słuchaczom zarówno przyswajanie najnowszej wiedzy, jak i zdobywanie inspirujących, użytecznych i wartościowych doświadczeń w międzynarodowej grupie uczestników kursu.

Małgorzata Dzimińska przez ostatnie 17 lat pracowała w środowisku międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie. Doświadczenia te stanowią również punkt odniesienia do omawianych podczas zajęć tematów oraz są źródłem inspiracji w prowadzonym mentoringu i coachingu słuchaczy. Małgorzata zarządzała dużymi krajowymi i międzynarodowymi projektami w takich sektorach i obszarach jak oświata, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, HR oraz IT. Małgorzata posiada również rozległe doświadczanie w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych programów rozwojowych, które są skorelowane z celami operacyjnymi firmy, jak i w moderowaniu procesów tworzenia produktów i usług z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Małgorzata Dzimińska jest doktorem nauk społecznych (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda). Jest certyfikowanym menedżerem projektów (PMP), menedżerem (Studia Podyplomowe Menedżerskie) oraz moderatorem Design Thinking. Szczegółowy opis profilu zawodowego jest dostępny pod adresem: linkedin.com/in/malgorzatadziminska

dr Justyna Fijałkowska

Dr Justyna Fijałkowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja rachunkowość). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Część studiów odbyła na Universita degli Studi di Perugia we Włoszech oraz w Utrecht University w Holandii. W latach 2002-2004 pracowała w projekcie Unii Europejskiej „Harmonia” na Uniwersytecie ISEG w Lizbonie w Portugalii i na Uniwersytecie Bangor w Wielkiej Brytanii. Stypendystka rządu polskiego i włoskiego ministerstwa spraw zagranicznych – badania na Uniwersytecie w Perugii we Włoszech. Pracowała w projektach dla Ernst&Young oraz jako wykonawca projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości: wyzwania i ograniczenia”. Rezultaty jej badań zostały opublikowane w wielu artykułach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i RPA. Zostały one też zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od 2001 roku pracownik Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi a od 2004 wykładowca przedmiotu Finance and Accounting for Non-Financial Managers w Clark University.

 

Prowadzone kursy: Finance and Accounting for Non-Financial Managers, Fundamentals of Business Analysis

dr inż. Konrad Grzanek

Naukowiec, programista i wykładowca. Absolwent Politechniki Łódzkiej (FTIMS). Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na językach programowania, jakości oprogramowania, procesach powstawania programów komputerowych oraz sztucznej inteligencji, w szczególności na łączeniu metod uczenia maszynowego ze statyczną analizą oprogramowania. Jako programista jest zwolennikiem i propagatorem funkcyjnego stylu programowania. Autor ponad 30 publikacji związanych z różnymi problemami informatyki i inżynierii oprogramowania.

 

Prowadzone kursy: Management Information Systems

dr Iga Lehman

Dr Iga Maria Lehman jest socjolingwistką specjalizującą się w komunikacji międzykulturowej, badaniach nad tożsamością w perspektywie socjolingwistycznej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu; zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Neofilologicznego. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się:  komunikacja międzykulturowa, teoria i praktyka komunikacji biznesowej, zajęcia z  pisania akademickiego i biznesowego, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych  środowiskach akademickich.

 

Prowadzone kursy: Intercultural Communication

dr Edyta Łyszkowska

Praca doktorska obroniona w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod kierownictwem Prof. Zbigniewa Kwiecińskiego. W 1997 roku ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na Wydziale Marketingu i Zarządzania.

Przez ostatnie szesnaście lat pełniła funkcję rzecznika prasowego instytutu badawczego AGB Nielsen Media Research (który zajmuje się elektronicznym pomiarem widowni telewizyjnej) oraz eksperta i mediowego komentatora wydarzeń telewizyjnych. W sumie posiada ponad 20 letnie doświadczenie w Public Relations i marketingu w różnych korporacjach i firmach: Nielsen Media Research, Ernst&Young, Twój Styl, Hotel Marriott. Współpraca w charakterze wykładowcy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej – Curie, Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Społeczną Akademią Nauk, Clark University, z Kołem Naukowym Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i innymi uczelniami. Autorka wielu artykułów eksperckich w prasie branżowej dotyczących telewizji, programów telewizyjnych, kanałów tematycznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej komunikacji, wpływu telewizji na człowieka, psychologii rozwoju i socjologii (w tym badań marketingowych). Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach.

 

Prowadzone kursy: Public Relations

dr Anna Maria Migdał

Anna Maria Migdał uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Uczelni im. Łazarskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.  Jej zainteresowania badawcze                    i dydaktyczne koncentrują się na komunikacji międzykulturowej oraz wpływie uwarunkowań kulturowych na międzynarodową działalność gospodarczą przedsiębiorstw w sferze zarządzania, marketingu   i negocjacji. Drugi obszar jej zainteresowań stanowią alternatywne metody rozwiązywania  sporów. Dr Migdał była członkiem założycielem Instytutu Rozwiązywania Konfliktów, z ramienia którego pracowała jako mediator w sprawach gospodarczych. Jest również konsultantem biznesowym z zakresu negocjacji międzykulturowych oraz certyfikowanym doradcą wizerunku biznesowego.

 

Prowadzone kursy: Communication Theory and Research, Negotiation, Mediation and Conflict Management

dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Menadżer Ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem. Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA i studiach podyplomowych. Autor e-bestsellera 2014 empik.com „Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”, publikacji naukowych i prasowych. Mówca na wielu konferencjach m.in. Magazynu Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gazety Ubezpieczeniowej, COFACE Country Risk, Ministerstwa Skarbu Państwa, Giełdy Papierów Wartościowych, klubów biznesu. Prowadzi popularny blog o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl

 


Prowadzone kursy: Enterprise Risk Management

dr Łukasz Prysiński

Dr Łukasz Prysiński od 2010 roku pełni funkcję dyrektora programu MBA oraz piastuje stanowisko Program Manager.


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 uzyskał stopień doktora w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie analizy finansowej oraz pomiaru efektywności procesów gospodarczych, szczególnie inwestycji. Doświadczenie zdobył jako dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej. Od kilku lat wykonuje analizy finansowe dla przedsiębiorstw i instytucji starających się o dotacje UE oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Dr Prysiński jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz analizy zjawisk kryzysowych w przemyśle. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Prowadzone kursy:Investment Management oraz Strategic Controlling.

dr Justyna Trippner-Hrabi

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność:, zarządzanie wiedzą, kierowanie zespołami oraz administracja publiczna). Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii. Wykładowca, Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Clark University – gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Wice prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktór Poldoc.

 

Prowadzone kursy: Project Management

mgr Grażyna Budzińska

Mgr Grażyna Budzińska, MBA, od lat związana jest z Clark University jako koordynator programu Master of Science in Professional Communication. Ukończyła studia zarządzania typu ‘executive MBA’, program łączony Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland, studia filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, oraz podyplomowe studia Szkoły Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagielońskim. Wykładowca Clark University i Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Prowadzi zajęcia w zakresie komunikacji w biznesie i budowania zespołu. Współpracowała z US AID (Agency for International Development) i HEI (Health Enterprise International) w ramach projektów opieki zarządzanej w służbie zdrowia i edukacji zdrowotnej. Interesuje się problematyką przywództwa, zarządzaniem międzykulturowym, komunikacją w małych grupach i nauczaniem problemowym i projektowym.

 

Prowadzone kursy: Advanced Professional Communication, Capstone

mgr Marta Kędzia

Mgr Marta Kędzia jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: zarządzanie i marketing) i członkiem The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Posiada doświadczenie w działaniach marketingowych firm z branży FMCG, planowaniu działań promocyjnych i kampanii reklamowych. Współtworząc kampanie marketingowe współpracowała między innymi z firmami: Agros Nova, Raben, Colgate-Palmolive itp. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i marketingu globalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na bieżąco współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami europejskimi jak również azjatyckimi.

 

Prowadzone kursy: Global Marketing and Advertising, Capstone