Dyplom i akredytacja

Dyplom Master Clark University

Clark University
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Dyplom oraz tytuł Master w wybranej specjalizacji. Dyplom Master jest nadawany przez Clark University, a jego jakość i międzynarodową rangę potwierdza akredytacja komisji akredytacyjnej z Nowej Anglii w USA - New England Commission of Higher Education. Warto podkreślić, iż akredytacja NECHE w szkolnictwie międzynarodowym ceniona jest niezwykle wysoko. Posiadają ją mi.in. takie uczelnie jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy Yale University.


Akredytacja przyznana przez NECHE jest świadectwem na to, iż dana placówka spełnia lub przewyższa kryteria przyjęte dla okresowej kontroli poziomu kształcenia w szkołach wyższych. Akredytowana szkoła posiada wszelkie niezbędne środki aby poprzez rzetelnie skonstruowany program nauki osiągać wyznaczone cele, a także być gwarantem utrzymania poziomu kształcenia na stałym, wysokim poziomie. Szkoła, której udzielono akredytacji pozostaje w zgodzie z literą prawa.

 

 

Dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk
Absolwenci programu MBA (SAN) + Master poza amerykańskim dyplomem z Clark University otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk.


Certyfikat językowy TOEFL Equivalent
Potwierdzeniem znajomości międzynarodowego języka Business English jest certyfikat TOEFL equivalent, nadawany przez Społeczną Akademię Nauk słuchaczom programów podyplomowych.