Dyplom i akredytacja

Dyplom Master Clark University

Clark University
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Dyplom oraz tytuł Master w wybranej specjalizacji. Dyplom Master jest nadawany przez Clark University, a jego jakość i międzynarodową rangę potwierdza akredytacja komisji akredytacyjnej z Nowej Anglii w USA - New England Association of Schools and Colleges. Warto podkreślić, iż akredytacja NEASC w szkolnictwie międzynarodowym ceniona jest niezwykle wysoko. Posiadają ją mi.in. takie uczelnie jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy Yale University.


Akredytacja przyznana przez New England Association jest świadectwem na to, iż dana placówka spełnia lub przewyższa kryteria przyjęte dla okresowej kontroli poziomu kształcenia w szkołach wyższych. Akredytowana szkoła posiada wszelkie niezbędne środki aby poprzez rzetelnie skonstruowany program nauki osiągać wyznaczone cele, a także być gwarantem utrzymania poziomu kształcenia na stałym, wysokim poziomie. Szkoła, której udzielono akredytacji pozostaje w zgodzie z literą prawa.

 

Profil Clark University na stronie NEASC jest dostępny pod tym adresem.

Dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk
Absolwenci programu MBA (SAN) + Master poza amerykańskim dyplomem z Clark University otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk.


Certyfikat językowy TOEFL Equivalent
Potwierdzeniem znajomości międzynarodowego języka Business English jest certyfikat TOEFL equivalent, nadawany przez Społeczną Akademię Nauk słuchaczom programów podyplomowych.