Clark University

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.

 

Jednym z założycieli uczelni był Stanley G. Hall - fundator American Psychological Association, a także pierwszy zdobywca tytułu Doctor of Philosophy (Ph.D.) w dziedzinie psychologii w Stanach Zjednoczonych. Clark University odegrał kluczową rolę w rozwoju psychologii jako odrębnej dziedziny nauki. To tutaj w 1909 roku Zygmunt Freud wygłaszał swoje słynne ‘Clark lectures’, szerząc idee psychoanalizy.

 

Clark University ma również swój ogromny wkład w rozwój nauk geograficznych. Uczelnia przyznała w tej dziedzinie więcej tytułów Ph.D. niż jakakolwiek inna placówka na świecie. Instytut George’a Perkinsa pozostający w strukturze szkoły jest pierwszą w historii placówką badawczą zajmującą się wpływem zmian środowiska na ludzkość w skali globu.

 

W Clark University wykładali między innymi A.A. Michelson, zdobywca pierwszej nagrody Nobla, oraz Robert Goddard - ojciec ery kosmicznej, twórca paliwa rakietowego. Inni z wykładowców i naukowców pracujących w Clark University przyczynili się m.in. do rozwoju badań nad czynnikiem zimna i jego wpływem na organizm ludzki, podwójnymi wiązaniami chemicznymi, dokonali również przełomu w dziedzinie regeneracji tkanki mózgowej człowieka.Strona główna Clark University, US
- www.clarku.edu 

Strona School of Professional Studieswww.clarku.edu/school-of-professional-studies/

Clark University w Polsce

Od 2004 polskim partnerem Clark University jest Społeczna Akademia Nauk. Clark University oferuje anglojęzyczne programy studiów prowadzące do uzyskania amerykańskiego dyplomu Master. Współpraca między obiema uczelniami stała się wzorem polsko-amerykańskiego transferu wiedzy i umiejętności, zarówno na szczeblu studenckim, jak i akademickim.

 

Społeczna Akademia Nauk wraz z Clark University organizują wydarzenia kulturalne i naukowe. Od 2007 roku organizowana jest coroczna Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Międzykulturowe”, która cieszy się zainteresowaniem naukowców związanych z zarządzaniem międzykulturowym, kulturą organizacyjną, przywództwem w międzynarodowym zespole czy komunikacją międzykulturową.