Numery kont

Wpłat z tytułu czesnego i opłaty za dyplom należy dokonywać w PLN.


Opłaty w Euro dotyczą tylko studentów, których koszt studiów podany był w tej walucie.

 

Opłaty w PLN:
Bank PKO BP S.A.
I O/Centrum w Łodzi
Nr 71 1020 3352 0000 1502 0075 7005

 

Opłaty w Euro
Bank PKO BP S.A.
IBAN: PL78 1440 1231 0000 0000 0715 9641
SWIFT: BPKOPLPW

 

Dane odbiorcy:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

 

Na blankiecie prosimy podać:

  • imię i nazwisko
  • tytuł wpłaty
  • dopisek: „CLARK”