Często zadawane pytania

Jak uzyskać dostęp do Wirtualnego Kampusu?

Wirtualny Kampus to jedno z podstawowych narzędzi służących do kontaktu Wykładowca-Student. Z tej przyczyny posiadanie konta w systemie WK jest niezbędne podczas studiów. Konta w Wirtualnym Kampusie zakładane są przez Administrację Programu, w przypadku braku informacji jak zalogować się do systemu, prosimy o pilny kontakt z biurem Administracji ([email protected]).

Nie mogę się zalogować / Zapomniałem hasła. Co robić?

W celu odzyskania dostępu / zresetowania hasła do Wirtualnego Kampusu, prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem Administracji ([email protected]). Prosimy o opisanie problemu i przesłanie informacji takich jak, przykładowo, przeglądarka internetowa, jaki pojawia się komunikat? Można także przesłać plik ze zrzutem ekranu.

Przedmiot, na który chodzę nie jest widoczny w Wirtualnym Kampusie. W Wirtualnym Kampusie widzę na swoim koncie przedmiot, na który nie chodzę. Co powinnam zrobić?

W każdym semestrze przedmioty widoczne na koncie studenta powinny dokładnie odzwierciedlać tok studiów. Prosimy o pilny kontakt z biurem Administracji, by możliwe było wyjaśnienie sytuacji i wprowadzenie niezbędnych korekt.

Gdzie mogę znaleźć swoje oceny ?

Oceny widoczne są po zalogowaniu do Wirtualnego Kampusu. Należy wejść w zakładkę Grades/Oceny w panelu bocznym każdego z realizowanych przedmiotów. Oceny widoczne są także po zalogowaniu w amerykańskim systemie Clark University (www.clarku.edu, zakładka ClarkYou Login), dane logowania do systemu wysyłane są bezpośrednio z USA.

Mam za niską średnią, co robić?

Warunkiem otrzymania dyplomu Master jest średnia na poziomie co najmniej ‘B’ (3.0) z przedmiotów realizowanych w ramach Programu Clark University. Podniesieniu końcowej średniej służy otrzymanie najlepszych możliwie ocen z przedmiotów pozostających do końca nauki. Nie ma możliwości ‘poprawy’ ocen już otrzymanych. Możliwa jest natomiast, o ile nie koliduje to z planem zajęć, ponowna realizacja danego przedmiotu i uzyskanie z niego lepszej oceny lub realizacja dodatkowego przedmiotu. Oba rozwiązania wymagają uzyskania wcześniejszej zgody ze strony Administracji programu.

Czy mogę poprawić pozytywną ocenę?

Poprawa oceny, która została już zgłoszona przez Wykładowcę nie jest możliwa. Istnieje możliwość ponownej realizacji danego przedmiotu w jednym z kolejnych semestrów (o ile jest on w ofercie na dany semestr) i uzyskanie z niego kolejnej oceny. W takim przypadku przedmiot widnieje na końcowym transkrypcie dwa razy i obie oceny wliczane są do średniej GPA.

Studiuję na programie MBA@SAN, czy wszystkie moje oceny liczą się do końcowej średniej GPA?

Oceny z przedmiotów realizowanych w ramach komponentu MBA (oznaczenia MBASAN XXXX) nie są wliczane do amerykańskiej średniej Grade Point Average. GPA uwzględnia jedynie oceny z modułów ścieżki Master (oznaczenia MPA XXXX, MSPC XXXX, MSIT XXXX).

Jak mogę wystąpić o zaświadczenie o studiowaniu? Kiedy je otrzymam?

Prosimy o wypełnienie formularza ‘Certificate Request Form’ i przesłanie go do biura Administracji ([email protected]). Zaświadczenia wystawiane są w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. Zaświadczenia o studiowaniu na studiach magisterskich w SAN wystawia odpowiedni Dziekanat.

Czy mogę zrezygnować z przedmiotu w trakcie jego trwania?

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypisania się z danego przedmiotu. W tym celu należy przesłać do biura Administracji ([email protected]) odpowiedni formularz (Add/Drop form lub Withdrawal form) w odpowiednim terminie (prosimy o sprawdzenie terminów w sekcji Kalendarz Akademicki). Student jest zobowiązany do dopilnowania by brakujący przedmiot uzupełnić w jednym z kolejnych semestrów.

Czy otrzymam legitymację studencką?

Wszystkim studentom przysługuje legitymacja studencka wydawana przez Clark University. Ze względu na formalności związane z rejestracją studentów w USA, okres oczekiwania może wynosić ok. 2 miesięcy. Studenci realizujący obok programu Clark University także studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk otrzymują także legitymację studencką SAN.

Czy mój dyplom Master będzie się czymś różnił tego, który otrzymują absolwenci Clark University w USA?

Nie, otrzymywany dyplom jest dokładnie taki sam, niezależnie od kampusu, w którym realizowany jest Program.

Kiedy mogę wyjechać na semestr do USA ?

Wyjazd jest możliwy na ostatni semestr wakacyjny (Summer) w okresie lipiec/sierpień, pod koniec drugiego roku nauki, lub dwa ostatnie semestry nauki (Spring and Summer) w okresie styczeń – sierpień. Szczegółów związanych z warunkami wyjazdu i terminami aplikowania oraz innymi formalnościami udziela biuro Administracji Programu.

Ukończyłem wszystkie przedmioty, kiedy mogę odebrać dyplom?

Dyplomy wręczane są raz do roku pod koniec września podczas uroczystości Graduation. Absolwenci, którzy nie mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu, mogą odebrać dyplom w biurze, po uzgodnieniu terminu, lub otrzymać go pocztą (przesyłka priorytetowa, za potwierdzeniem odbioru).

Czy mogę wystąpić o urlop dziekański i na jak długo?

Istnieje możliwość wystąpienia o urlop dziekański na okres jednego semestru. Należy w tym celu złożyć podpisany Leave of Absence Form w biurze Administracji. Warunkiem przyznania urlopu jest zaliczenie semestru i brak zaległości finansowych.

Czy mogę dostać numer telefonu do wykładowcy?

Biuro Administracji nie jest upoważnione do udostępniania numerów telefonów wykładowców. Wykładowcy podają preferowaną formę kontaktu w sylabusie do prowadzonego przez siebie przedmiotu.

Czy mogę zmienić kampus po rozpoczęciu programu?

Istnieje możliwość przeniesienia się z kampusu w Łodzi do Warszawy lub z Warszawy do Łodzi. W tym celu należy napisać podanie do Managera Programu i złożyć je w biurze administracji. Warunkiem rozpatrzenia podania jest brak zaległości w opłatach czesnego oraz zaliczenie wszystkich zajęć z semestru poprzedzającego planowane przeniesienie. Możliwość zmiany kampusu uzależniona jest każdorazowo od toku studiów zrealizowanego przez studenta i przedmiotów pozostających do zaliczenia.

Czy dyplom Clark University, który otrzymam jest odpowiednikiem dyplomu magisterskiego?

Dyplom Master wydany przez Clark University jest dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia (graduate) w amerykańskim systemie edukacyjnym. Nie jest tożsamy z dyplomem ukończenia polskich studiów magisterskich. Uprawnienia uzyskane wraz z otrzymanym dyplomem mogą być różne w różnych krajach – w zależności od danego systemu edukacyjnego.

Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko, jak mogę zaktualizować swoje dane osobowe?

W tym celu należy wypełnić formularz Request for Change of Name oraz przesłać go biura Administracji wraz z kopią aktu zawarcia małżeństwa oraz aktualnego dokumentu tożsamości.

Jestem absolwentem, chciałbym otrzymać dodatkowy transkrypt.

Oficjalne transkrypty wydawane są przez administrację amerykańską. W celu uzyskania dodatkowego dokumentu należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie Registrar's Office Clark University.