Promocje

Last Minute

Kandydaci zarejestrowani do 30 września 2018 r. na studia Master lub MBA@SAN lub Master+Magister w roku akademickim 2018/2019 otrzymają zniżkę w opłacie rekrutacyjnej i płacą 300 PLN (oszczędzasz 100 PLN).

Aby skorzystać z promocji następujące warunki muszą zostać spełnione łącznie:

  • posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej lub polskiej karty pobytu / polskiej wizy;
  • zarejestrowanie się w systemie rekrutacji online (application registered), wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz wgranie skanów wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (application submitted), a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 14 dni od dnia wysłania kompletnego zgłoszenia;
  • osoba przystępująca do programu zobowiązana jest dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją na studia oraz musi zostać oficjalnie zaakceptowana jako spełniająca wymogi przyjęcia na studia.

A friend brings a friend

Studentom Clark University przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na program Master, MBA@SAN lub Master+Magister w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

  • 400 zł lub 100 Euro* za pierwszą osobę
  • 200 zł lub 50 Euro* za każdą kolejną osobę.

* w zależności od waluty, w jakiej podane są ceny na program dla danego Studenta.

Absolwenci CU lub SAN

Absolwenci Clark University i Społecznej Akademii Nauk przy zapisie na program Master, MBA@SAN lub Master+Magister płacą tylko 100 zł opłaty rekrutacyjnej (oszczędzasz 300 zł). Promocja dotyczy również studentów CU przy zapisie na drugi program z oferty CU.

Studenci SAN

  • Kandydaci, którzy przeszli pełną rejestrację na studia w SAN lub Studenci SAN wyższych semestrów z chwilą zarejestrowania się na studia Master w CU otrzymują 50% zniżki na kierunek studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie SAN. (Promocja nie dotyczy programów łączonych Master+Magister)
  • Przy jednoczesnym zapisie na studia CU oraz wybrane studia (I / II stopnia lub jednolite magisterskie) SAN, kandydaci dokonują jedynie opłat kwalifikacyjnych obowiązujących na studia SAN (z uwzględnieniem czasowych promocji) – opłata rejestracyjna na CU wynosi wówczas 0 zł. (Promocja nie dotyczy programów łączonych Master+Magister)

Regulaminy promocji dostępne są w Biurach Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się.