Opłaty na rok akademicki 2020/2021

Dotyczą Kandydatów:

  • pochodzących z państw Unii Europejskiej,
  • obywateli Ukrainy i Białorusi*,
  • posiadaczy polskiej wizy studenckiej lub karty pobytu.

* Obywatele Ukrainy i Białorusi ubiegający się o przyjęcie spoza Polski wnoszą opłaty w ratach semestralnych przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwszą ratę należy uiścić wraz z opłatą rekrutacyjną podczas zapisu na program.

 

Opłaty dla pozostałych Kandydatów znajdują się w wersji angielskiej strony. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Rekrutacji.

MBA@SAN

 

Tryb

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

850 PLN

 1150 PLN

Opłata za dyplom

600 PLN

 600 PLN

 

Master

 

Tryb

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

650 PLN

870 PLN

Opłata za dyplom

600 PLN

600 PLN

 

Master+Magister

Business Management

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

400 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

700 PLN

Opłata archiwizacyjna

350 PLN

 

International Business Management & Master of Science in Communication

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

400 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

900 PLN

Opłata archiwizacyjna

350 PLN

 

 IT Management & Master of Science in Information Technology

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

400 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

900 PLN

Opłata archiwizacyjna

350 PLN

 

Obywatele Białorusi i Ukrainy oraz posiadacze ważnej polskiej wizy studenckiej lub karty pobytu przy zapisie na studia Master + Magister dokonują opłaty za semestr z góry.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej:

  • dla kandydatów z krajów UE - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów z Kartą Pobytu - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €170

Opłaty rejestracyjnej można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na rachunek bankowy Uczelni:

 

Numer rachunku

dla płatności w PLN

Bank PKO BP S.A.I O/Centrum w ŁodziNr 71 1020 3352 0000 1502 0075 7005

Numer rachunku

dla płatności w EURO

Bank PKO BP S.A.
IBAN: PL78 1440 1231 0000 0000 0715 9641
SWIFT: BPKOPLPW

Dane odbiorcy Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Tytuł przelewu tytule przelewu należy wpisać - opłata rejestracyjna oraz podać imię i nazwisko oraz nazwę programu

 

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub do aplikacji online.

 

Opłaty rejestracyjna jest:

  • dokonywana tylko raz w ciągu całego programu i jest wnoszona w momencie składania dokumentów,
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na program, a następnie jego rezygnacji,
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia programu.