Poniższe opłaty i promocje dotyczą Kandydatów pochodzących z państw Unii Europejskiej oraz obywateli Ukrainy. Opłaty dla pozostałych Kandydatów znajdują się w wersji angielskiej strony. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Rekrutacji.

Obywatele Ukrainy wnoszą opłaty w ratach semestralnych przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwszą ratę należy uiścić wraz z opłatą rekrutacyjną podczas zapisu na program.

MBA@SAN

MBA in Professional Communication

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

850 PLN

 1150 PLN

Opłata za dyplom

850 PLN

 550 PLN

 

 

MBA in Information Technology

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

920 PLN

1210 PLN

Opłata za dyplom

900 PLN

 1200 PLN

 

MBA in Healthcare Administration

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

1020 PLN

 1360 PLN

Opłata za dyplom

1020 PLN

1020 PLN

 

Master

Master of Science in Professional Communication

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

610 PLN

800 PLN

Opłata za dyplom

610 PLN

850 PLN

 

 

Master of Science in Information Technology

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

680 PLN

 900 PLN

Opłata za dyplom

680 PLN

 800 PLN

 

Master of Public Administration

 

Tryb:

24 - miesięczny

18 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna 

400 PLN

400 PLN

Ilość rat

24

18

Wysokość miesięcznej raty

780 PLN

 1360 PLN

Opłata za dyplom

780 PLN

 1020 PLN

 

Master+Magister

Business Management

 

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

500 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

650 PLN

Opłata archiwizacyjna

500 PLN

 

 

International Business Management & Master of Science in Professional Communication

 

 

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

400 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

900 PLN

Opłata archiwizacyjna

650 PLN

 

 

IT Management & Master of Science in Information Technology

 

 

Tryb

24 - miesięczny

Opłata rekrutacyjna

400 PLN

Ilość rat

24

Wysokość miesięcznej raty

900 PLN

Opłata archiwizacyjna

650 PLN

 

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej:

  • dla kandydatów z krajów UE - 400 zł 200 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów z Kartą Pobytu - 400 zł 200 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł 200 zł (PROMOCJA - sprawdź
  • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €300

 Opłaty rejestracyjnej można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na rachunek bankowy Uczelni:

 

Numer rachunku

dla płatności w PLN

Bank PKO BP S.A.I O/Centrum w ŁodziNr 71 1020 3352 0000 1502 0075 7005

Numer rachunku

dla płatności w EURO

Bank PKO BP S.A.
IBAN: PL78 1440 1231 0000 0000 0715 9641
SWIFT: BPKOPLPW

Dane odbiorcy Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Tytuł przelewu tytule przelewu należy wpisać - opłata rejestracyjna oraz podać imię i nazwisko oraz nazwę programu

 

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub do aplikacji online.

 

Opłaty rejestracyjna jest:

  • dokonywana tylko raz w ciągu całego programu i jest wnoszona w momencie składania dokumentów,
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na program, a następnie jego rezygnacji,
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia programu.