MBA@SAN

MBA in Professional Communication

Program studiów MBA skierowany jest do kadry kierowniczej oraz specjalistów, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje o komponent menedżerski. Program MBA in Professional Communication ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej, przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, jak i specjalistyczną wiedzę z zarządzania w dziedzinach komunikacji oraz marketingu.

 

Wybierając program MBA in Professional Communication zdobywa się wiedzę, jak skutecznie kierować skomplikowanymi strukturami dużych firm. Bariery komunikacyjne są jednym z najczęstszych problemów złożonych organizacji i doprowadzają do obniżenia ich efektywności. Nasi specjaliści pokażą Państwu, jak w praktyce ograniczyć te bariery i podnosić efektywność działania przedsiębiorstw.

Profil Kandydata

Profil studiów pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w, m.in.:

 • w sektorze prywatnym i publicznym,
 • firmach krajowych i międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach audytorskich,
 • firmach konsultingowych,
 • na stanowiskach specjalistów ds. komunikacji,
 • w dziedzinie coachingu czy w zarządzaniu projektami.
Dlaczego warto?
 • praktyczne podejście do realizowanych zagadnień,
  większy zakres godzin przeznaczonych na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
 • projekty zespołowe jako zaliczenia przedmiotów,
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, dzięki wykorzystaniu ich wiedzy na tematy związane z zarządzaniem
 • prowadzący specjalistyczne moduły MBA to zespół praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nauczania, specjalnie dobranych do różnych aspektów biznesu, zarówno z Polski jak i zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
 • weryfikacja programu nauczania przez przedstawicieli organizacji biznesowych,
 • dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią i zarządzaniem.
Wykładowcy
dr Michał Chmielecki

Studiował w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech.

Prowadzone przedmioty: Communication Theory, Strategic Negotiation oraz Intervention, Mediation and Negotiation.

dr Małgorzata Dzimińska

Jest doktorem nauk społecznych (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda). Małgorzata Dzimińska przez ostatnie 17 lat pracowała w środowisku międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie. Doświadczenia te stanowią również punkt odniesienia do omawianych podczas zajęć tematów oraz są źródłem inspiracji w prowadzonym mentoringu i coachingu słuchaczy. Małgorzata zarządzała dużymi krajowymi i międzynarodowymi projektami w takich sektorach i obszarach jak oświata, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, HR oraz IT. Małgorzata posiada również rozległe doświadczanie w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych programów rozwojowych, które są skorelowane z celami operacyjnymi firmy, jak i w moderowaniu procesów tworzenia produktów i usług z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Prowadzone przedmioty: Research Methods and Strategies.

dr Justyna Fijałkowska

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja rachunkowość). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w projektach dla Ernst&Young oraz jako wykonawca projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości: wyzwania i ograniczenia”. Rezultaty jej badań zostały opublikowane w wielu artykułach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i RPA. Zostały one też zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Prowadzone przedmioty: Fundamentals of Business Analysis, Managerial Accounting

dr inż. Paweł Morawski

Jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu specjalizującym się w systemach informatyki ekonomicznej. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 pracownik Siemens, Nokia, AVC oraz Atos IT Services. Obecnie niezależny konsultant wdrożeniowy systemów informatycznych klasy CRM (Platforma Salesforce) wspierający firmy i instytucje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmury obliczeniowej. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk i Clark University.

Prowadzone przedmioty: Marketplace Simulation.

 

dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Menadżer Ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem.

Prowadzone przedmioty: Enterprise Risk Management.

dr Łukasz Prysiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 uzyskał stopień doktora w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jest specjalistą w dziedzinie analizy finansowej oraz pomiaru efektywności procesów gospodarczych, szczególnie inwestycji. Od kilku lat wykonuje analizy finansowe dla przedsiębiorstw i instytucji starających się o dotacje UE oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Dr Prysiński jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz analizy zjawisk kryzysowych w przemyśle.

Prowadzone przedmioty: Financial Analysis.

 

mgr Grażyna Budzińska

Ukończyła studia zarządzania typu "executive MBA", program łączony Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland, studia filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, oraz podyplomowe studia Szkoły Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagielońskim. Prowadzi zajęcia w zakresie komunikacji w biznesie i budowania zespołu. Interesuje się problematyką przywództwa, zarządzaniem międzykulturowym, komunikacją w małych grupach i nauczaniem problemowym i projektowym.

Prowadzone przedmioty: Capstone.

mgr Bartosz Kubicki

Prowadzone przedmioty: Strategic Management – Business Cases Analysis

mgr Marta Kędzia

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: zarządzanie i marketing) i członkiem The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Posiada doświadczenie w działaniach marketingowych firm z branży FMCG, planowaniu działań promocyjnych i kampanii reklamowych. Współtworząc kampanie marketingowe współpracowała między innymi z firmami: Agros Nova, Raben, Colgate-Palmolive itp. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i marketingu globalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na bieżąco współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami europejskimi jak również azjatyckimi.

Prowadzone przedmioty: Capstone.