MBA@SAN

MBA in Information Technology

W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej pożądanymi pracownikami w firmach i korporacjach informatycznych są menedżerowie posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie informatyki. Współczesny menedżer IT to osoba o wysokich kwalifikacjach w zakresie analizy i usprawniania procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT zarówno w środowisku biznesowym, jak i sektorze publicznym. Jednocześnie dobry menedżer powinien wykazać się wiedzą z zakresu finansów, umiejętnością kalkulacji rentowności przyszłych przedsięwzięć i przeprowadzania analizy kosztów, a także znać procesy i zagadnienia związane z zarządzaniem informacjami, organizacją i bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz marketingiem i promocją.

 

Program przygotowuje menedżerów do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej, czy instytucji pozarządowej.

Profil Kandydata

Profil studiów MBA Information Technology pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w, m.in.:

 • firmach wdrażających Systemy ERP - konsultant wdrożeniowiec,
 • kierownik zespołu wdrożeniowego,
 • firmach konsultingowych,
 • działach informatycznych jako kierownik, szef projektu, koordynator,
 • w sektorze ICT z możliwością pracy w projektach jako niezależny konsultant,
 • firmach ICT jako menedżer inicjator, szef projektu.

Dlaczego warto?

 • praktyczne podejście do realizowanych zagadnień,
 • projekty zespołowe jako zaliczenia przedmiotów,
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów,
 • prowadzący to zespół praktyków z różnych branż, zarówno z Polski jak i zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
 • weryfikacja programu nauczania przez przedstawicieli organizacji biznesowych,
 • dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią i zarządzaniem.