MBA@SAN

MBA in Information Technology

W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej pożądanymi pracownikami w firmach i korporacjach informatycznych są menedżerowie posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie informatyki. Współczesny menedżer IT to osoba o wysokich kwalifikacjach w zakresie analizy i usprawniania procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT zarówno w środowisku biznesowym, jak i sektorze publicznym. Jednocześnie dobry menedżer powinien wykazać się wiedzą z zakresu finansów, umiejętnością kalkulacji rentowności przyszłych przedsięwzięć i przeprowadzania analizy kosztów, a także znać procesy i zagadnienia związane z zarządzaniem informacjami, organizacją i bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz marketingiem i promocją.

 

Program przygotowuje menedżerów do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej, czy instytucji pozarządowej.