MBA@SAN

MBA in Healthcare Administration

Na polskim rynku menedżerów występuje znaczący brak fachowców zarządzających służbą zdrowia. Wśród wielu specjalizacji, wydaje się że zarządzanie sektorem medycznym daje największą gwarancję znalezienia pracy. Polską gospodarkę czeka opóźniana od lat reforma zarządzania i organizacji w służbie zdrowia.

Studia MBA w specjalizacji Healthcare Administration dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji.

Profil Kandydata
 • osoby zarządzające jednostkami i organizatorzy ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych,
 • praktykujący lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, prawnicy, ekonomiści oraz przedstawiciele innych zawodów związanych z organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów medycznych,
 • absolwenci specjalizacji nauk o zdrowiu,
 • pracownicy jednostek ochrony zdrowia,
 • inne osoby, zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia.

Dlaczego warto?

 • praktyczne podejście do realizowanych zagadnień,
 • większy zakres godzin przeznaczonych na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
 • projekty zespołowe jako zaliczenia przedmiotów,
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, dzięki wykorzystaniu ich wiedzy na tematy związane z zarządzaniem
 • prowadzący specjalistyczne moduły MBA to zespół praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nauczania, specjalnie dobranych do różnych aspektów biznesu, zarówno z Polski jak i zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
 • weryfikacja programu nauczania przez przedstawicieli organizacji biznesowych,
 • dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią i zarządzaniem.

 

dr Michał Chmielecki

Studiował w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech.

Prowadzone przedmioty: Strategic Negotiation

dr Małgorzata Dzimińska

Jest doktorem nauk społecznych (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda). Małgorzata Dzimińska przez ostatnie 17 lat pracowała w środowisku międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie. Doświadczenia te stanowią również punkt odniesienia do omawianych podczas zajęć tematów oraz są źródłem inspiracji w prowadzonym mentoringu i coachingu słuchaczy. Małgorzata zarządzała dużymi krajowymi i międzynarodowymi projektami w takich sektorach i obszarach jak oświata, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, HR oraz IT. Małgorzata posiada również rozległe doświadczanie w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych programów rozwojowych, które są skorelowane z celami operacyjnymi firmy, jak i w moderowaniu procesów tworzenia produktów i usług z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Prowadzone przedmioty: Research Methods and Strategies.

dr Justyna Fijałkowska

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja rachunkowość). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w projektach dla Ernst&Young oraz jako wykonawca projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości: wyzwania i ograniczenia”. Rezultaty jej badań zostały opublikowane w wielu artykułach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i RPA. Zostały one też zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Prowadzone przedmioty: Fundamentals of Business Analysis, Managerial Accounting

dr inż. Paweł Morawski

Jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu specjalizującym się w systemach informatyki ekonomicznej. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 pracownik Siemens, Nokia, AVC oraz Atos IT Services. Obecnie niezależny konsultant wdrożeniowy systemów informatycznych klasy CRM (Platforma Salesforce) wspierający firmy i instytucje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmury obliczeniowej. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk i Clark University.

Prowadzone przedmioty: Marketplace Simulation.

 

dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Menadżer Ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem.

Prowadzone przedmioty: Enterprise Risk Management.

dr Łukasz Prysiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 uzyskał stopień doktora w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jest specjalistą w dziedzinie analizy finansowej oraz pomiaru efektywności procesów gospodarczych, szczególnie inwestycji. Od kilku lat wykonuje analizy finansowe dla przedsiębiorstw i instytucji starających się o dotacje UE oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Dr Prysiński jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz analizy zjawisk kryzysowych w przemyśle.

Prowadzone przedmioty: Financial Analysis.

 

mgr Grażyna Budzińska

Ukończyła studia zarządzania typu "executive MBA", program łączony Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland, studia filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, oraz podyplomowe studia Szkoły Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagielońskim. Prowadzi zajęcia w zakresie komunikacji w biznesie i budowania zespołu. Interesuje się problematyką przywództwa, zarządzaniem międzykulturowym, komunikacją w małych grupach i nauczaniem problemowym i projektowym.

Prowadzone przedmioty: Capstone.

mgr Bartosz Kubicki

Prowadzone przedmioty: Strategic Management – Business Cases Analysis

mgr Marta Kędzia

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: zarządzanie i marketing) i członkiem The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Posiada doświadczenie w działaniach marketingowych firm z branży FMCG, planowaniu działań promocyjnych i kampanii reklamowych. Współtworząc kampanie marketingowe współpracowała między innymi z firmami: Agros Nova, Raben, Colgate-Palmolive itp. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i marketingu globalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na bieżąco współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami europejskimi jak również azjatyckimi.

Prowadzone przedmioty: Capstone.