MBA@SAN

MBA in Healthcare Administration

Na polskim rynku menedżerów występuje znaczący brak fachowców zarządzających służbą zdrowia. Wśród wielu specjalizacji, wydaje się że zarządzanie sektorem medycznym daje największą gwarancję znalezienia pracy. Polską gospodarkę czeka opóźniana od lat reforma zarządzania i organizacji w służbie zdrowia.

 

Studia MBA w specjalizacji Healthcare Management dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.