MBA@SAN

Kierunki

MBA@SAN to prestiżowe studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim. Program MBA jest skierowany do profesjonalistów i specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje kierownicze.

 

Program gwarantuje zarówno szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikacji, marketingu, systemów informatycznych, jak i human resources oraz opieki zdrowotnej. Słuchacze programów MBA uzyskują umiejętności praktyczne poprzez rozwiązywanie problemów i pracę nad realnymi projektami. Uzyskują również najwyższej jakości wykształcenie z zakresu zarządzania, które wraz z wiedzą i doświadczeniem może zostać efektywnie wykorzystane na każdym etapie rozwoju firmy czy organizacji.

 

Absolwenci programów MBA są przygotowani do złożonego instytucjonalnego zarządzania i przeszkoleni, aby przejść na wyższe szczeble organizacyjne, w których liczy się komunikacja, odpowiedzialność i efektywność. Program MBA znany z doskonalenia kompetencji praktycznych, przygotowany we współpracy z przedstawicielami biznesu jest oparty na doświadczeniach amerykańskich.