Master+Magister

Business Management

Od początku gospodarczej transformacji w Polsce kierunki związane z zarządzaniem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Potrzeba budowania gospodarki opartej na wiedzy, coraz większa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz wprowadzanie innowacji skłania pracodawców do poszukiwania wybitnych specjalistów i pracowników o wyjątkowych umiejętnościach, którzy będą stanowić tzw. aktywa niematerialne firmy. Program Business Management SAN oraz Clark University prezentuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik stosowanych w tym obszarze, takich jak zarządzanie strategiczne i procesowe, logistyka oraz prawo. Ta kombinacja stwarza możliwości dalszego rozwoju kompetencji z zakresu profesjonalnej, zaawansowanej komunikacji, zachowań organizacyjnych, dialogu społecznego czy zarządzania międzynarodowego.