Master+Magister

Kierunki

Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University oferują zintegrowane studia „Master+Magister” kończące się uzyskaniem trzech dyplomów:

 

  • polskiego dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk (na wybranym kierunku studiów)
  • wybrany amerykański dyplom z Clark University, USA
  • polskiego świadectwa ukończenia wybranych studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.


Studia „Master+Magister” realizowane są w ciągu 2-letnich studiów w ramach jednego cyklu kształcenia. Dzięki integracji trzech programów nauczania, udało się stworzyć studia, w których przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich SAN uzupełniają się z przedmiotami programu studiów master Clark University oraz programem studiów podyplomowych SAN i razem tworzą jednolity program „Master+Magister” będący unikalną ofertą tego typu na polskim rynku edukacyjnym.


Program spełnia wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk, dyplomu Master Clark University oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Studia „Master+Magister” mogą być realizowane na 4 sposoby:

 

  • jako zintegrowane studia na kierunku Zarządzanie II stopnia - BUSINESS MANAGEMENT
  • jako zintegrowane studia na kierunku International Business Management II stopnia  (IBM+MSPC)
  • jako zintegrowane studia na kierunku IT Management II stopnia   (ITM+MSIT)
  • jako studia niezależne dla innych kierunków (np. Filologia Angielska, Informatyka)


Zajęcia na studiach „Master+Magister” dla kierunku Zarządzanie odbywają się w ramach tych samych zjazdów. Część przedmiotów polskich studiów magisterskich będzie realizowana przy wsparciu metod i technik na odległość (platforma e-learningowa).

 

Dla innych kierunków istnieje możliwość indywidualnego dostosowania planu studiów do potrzeb i możliwości czasowych Studentów.