Master - studia amerykańskie

Master of Science in Communication

Program MSC skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, specjalistów profecjonalnej komunikacji oraz menedżerów niższego i średniego szczebla. Szczególnie tych, którzy poważnie rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych firmach lub planują wyjazd za granicę.

Głównym założeniem studiów jest kształtowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej. Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

Profil Kandydata

Adresatami kierunku Master of Science in Communication są osoby, które chciałyby rozwijać karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych. Program studiów zapewnia osiągnięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych w zakresie tworzenia efektywnych systemów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Kandydatem na kierunek Master of Science in Communication może być osoba, która ukończyła studia licencjackie.

Dlaczego warto?

  • uznany międzynarodowo amerykański dyplom Master uzyskany w Clark University (USA).
  • prestiżowa akredytacja New England Association of Schools and Colleges.
  • zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim
  • interaktywne kursy praktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii i case studies.
  • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
  • wysoko wykwalifikowani instruktorzy z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela i innych krajów.
  • intensywne kursy języka angielskiego dające możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów TOEFL i TOEIC.
  • możliwość studiowania w amerykańskim kampusie Clark University w Worcester na ostatnich semestrach studiów.
dr Michał Chmielecki

Studiował w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech.

Prowadzone przedmioty: Communication Theory, Strategic Negotiation oraz Intervention, Mediation and Negotiation.

dr Małgorzata Dzimińska

Jest doktorem nauk społecznych (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda). Małgorzata Dzimińska przez ostatnie 17 lat pracowała w środowisku międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie. Doświadczenia te stanowią również punkt odniesienia do omawianych podczas zajęć tematów oraz są źródłem inspiracji w prowadzonym mentoringu i coachingu słuchaczy. Małgorzata zarządzała dużymi krajowymi i międzynarodowymi projektami w takich sektorach i obszarach jak oświata, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, HR oraz IT. Małgorzata posiada również rozległe doświadczanie w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych programów rozwojowych, które są skorelowane z celami operacyjnymi firmy, jak i w moderowaniu procesów tworzenia produktów i usług z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Prowadzone przedmioty: Research Methods and Strategies.

dr Justyna Fijałkowska

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja rachunkowość). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w projektach dla Ernst&Young oraz jako wykonawca projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości: wyzwania i ograniczenia”. Rezultaty jej badań zostały opublikowane w wielu artykułach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i RPA. Zostały one też zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Prowadzone przedmioty: Fundamentals of Business Analysis.

dr inż. Paweł Morawski

Jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu specjalizującym się w systemach informatyki ekonomicznej. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 pracownik Siemens, Nokia, AVC oraz Atos IT Services. Obecnie niezależny konsultant wdrożeniowy systemów informatycznych klasy CRM (Platforma Salesforce) wspierający firmy i instytucje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmury obliczeniowej. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk i Clark University.

Prowadzone przedmioty: E-Commerce and E-Business.

 

mgr Grażyna Budzińska

Ukończyła studia zarządzania typu "executive MBA", program łączony Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland, studia filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, oraz podyplomowe studia Szkoły Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagielońskim. Prowadzi zajęcia w zakresie komunikacji w biznesie i budowania zespołu. Interesuje się problematyką przywództwa, zarządzaniem międzykulturowym, komunikacją w małych grupach i nauczaniem problemowym i projektowym.

Prowadzone przedmioty: Capstone.

mgr Marta Kędzia

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: zarządzanie i marketing) i członkiem The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Posiada doświadczenie w działaniach marketingowych firm z branży FMCG, planowaniu działań promocyjnych i kampanii reklamowych. Współtworząc kampanie marketingowe współpracowała między innymi z firmami: Agros Nova, Raben, Colgate-Palmolive itp. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i marketingu globalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na bieżąco współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami europejskimi jak również azjatyckimi.

Prowadzone przedmioty: Capstone.