Master - studia amerykańskie

Master of Science in Information Technology

Program MSIT przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze systemy i koncepcje informatyczne pozwalające na wsparcie procesów biznesowych przy zachowaniu maksymalnej efektywności kosztowej. Umiejętność efektywnego zastosowania technologii komputerowych w środowisku biznesowym wymagają nie tylko wiedzy z zakresu IT, ale także gruntownej znajomości biznesu. Głównym celem programu MSIT jest kształtowanie umiejętności menedżerskich i komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na analizę i usprawnienie procesów biznesowych, skuteczne budowanie zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej czy instytucji pozarządowej.