Master - studia amerykańskie

Master of Public Administration: Healthcare Administration

Program Master of Public Administration: track Healthcare Administration jest skierowany do osób, które karierę zawodową wiążą z działalnością systemu ochrony zdrowia, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu.

 

Studia dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Ponadto studia te zapewniają możliwość wymiany doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych w ramach zajęć prowadzonych w nowoczesnych pracowniach przy użyciu technik edukacyjnych dopasowanych do potrzeb każdego studenta.

Profil Kandydata

Program Studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

 • osób zarządzających jednostkami i organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych,
 • praktykujący lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • studenci oraz absolwenci kierunków studiów medycznych, w tym specjalizacji nauk o zdrowiu,
 • inne osoby, zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia
Dlaczego warto?
 • uznany międzynarodowo amerykański dyplom Master uzyskany w Clark University (USA),
 • prestiżowa akredytacja New England Association of Schools and Colleges,
 • zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim,
 • interaktywne kursy praktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii i case studies,
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • wysoko wykwalifikowani instruktorzy z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela i innych krajów,
 • intensywne kursy języka angielskiego dające możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów TOEFL i TOEIC,
 • możliwość studiowania w amerykańskim kampusie Clark University w Worcester na ostatnich semestrach studiów,
 • możliwość zdobycia kompetencji menadżerskich, wymaganych w jednostkach z branży medycznej, potwierdzona amerykańskim dyplomem Master of Public Administration.