Master - studia amerykańskie

Master of Public Administration: Healthcare Administration

Program Master of Public Administration: concentration Healthcare Administration jest skierowany do osób, które karierę zawodową wiążą z działalnością systemu ochrony zdrowia, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu. Program Studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:


1. osób zarządzających jednostkami i organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych,
2. praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia,
3. absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych,
4. absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu,
5. pracowników jednostek ochrony zdrowia,
6. innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia.

Studia dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Ponadto studia te zapewniają możliwość wymiany doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych w ramach zajęć prowadzonych w nowoczesnych pracowniach przy użyciu technik edukacyjnych dopasowanych do potrzeb każdego studenta.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę polską (w tym pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) i zagraniczną.