Master - studia amerykańskie

Kierunki

Programy studiów opracowane są w taki sposób, by odpowiadały na potrzeby profesjonalistów, wykorzystując zarazem ich doświadczenie. Ich celem jest poszerzenie i wzmocnienie kompetencji akademickich i menedżerskich studentów, prowadząc w ten sposób do dalszego rozwoju ich specjalizacji i osiągnięcia coraz to wyższych efektów pracy.  Duży nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania i komunikacji, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

 

Amerykański sposób nauczania łączy teorię z praktyką, nowa wiedza jest internalizowana poprzez dyskusje i analizy case studies. Wszystkie programy kończy realizacja projektu Capstone –pracy dyplomowej przygotowywanej przez grupy studentów, którzy wykorzystują wiedzę zdobytą w toku nauki, pracując z autentycznymi organizacjami i instytucjami biznesowymi.

 

Studiowanie w Clark University wzmacnia pewność siebie, rozwija kreatywność, zachęca do podejmowania działań i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej .