Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Opłaty i promocje

Opłaty i promocje

Wyjazd do USA
Organizacja studiów
Master + Magister
Master
MBA (SAN) + Master
Powrót do menu

TABELA OPŁAT 2016/2017

Poniższe opłaty i promocje dotyczą Kandydatów pochodzących z państw Unii Europejskiej oraz obywateli Ukrainy. Opłaty dla pozostałych Kandydatów znajdują się w wersji angielskiej strony. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Rekrutacji.

Obywatele Ukrainy wnoszą opłaty w ratach semestralnych przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwszą ratę należy uiścić wraz z opłatą rekrutacyjną podczas zapisu na program.

Tryb 24 - miesięczny
Opłata rekrutacyjna 500 PLN
Ilość rat 24
Wysokość miesięcznej raty 650 PLN*
Opłata archiwizacyjna 500 PLN

*Cena promocyjna dla pierwszych 40 osób zapisanych na program Master+Magiester obowiązuję do wyczerpania miejsc.

Uczestnicy programów magisterskich Społecznej Akademii Nauk zintegrowanych z programem Clark University nie ponoszą osobnych opłat za realizowane programy studiów. Powyższa tabela obejmuje wszystkie koszty związane z uzyskaniem zarówno dyplomu Magistra Społecznej Akademii Nauk, jak i amerykańskiego dyplomu Master Clark University.

 Specjalizacje: Management, Marketing, Information Systems, Human Resources

Tryb: 24 - miesięczny  12 - miesięczny 18 - miesięczny
Opłata rekrutacyjna  400 PLN  400 PLN 400 PLN
Ilość rat 24  12 18
Wysokość miesięcznej raty 610 PLN  1200 PLN 800 PLN
Opłata za dyplom 610 PLN  850 PLN 850 PLN

Specjalizacja: Health Systems 

Tryb:  24 - miesięczny  12 - miesięczny 18 - miesięczny
Opłata rekrutacyjna  400 PLN  400 PLN 400 PLN
Ilość rat 24  12 18
Wysokość miesięcznej raty 710 PLN  1400 PLN 950 PLN
Opłata za dyplom 710 PLN  950 PLN 650 PLN


Tryb:  24 - miesięczny 18 - miesięczny
Opłata rekrutacyjna  400 PLN 400 PLN
Ilość rat 24 18
Wysokość miesięcznej raty 850 PLN 1150 PLN
Opłata za dyplom 850 PLN 550 PLN


PROMOCJE

Kandydaci zarejestrowani do 30 czerwca 2016 r. na studia Master lub MBA (SAN)+Master w roku akademickim 2016/2017 otrzymają zniżkę w czesnym w wysokości $200.

Aby skorzystać z promocji następujące warunki muszą zostać spełnione łącznie:

  • osoba przystępująca do programu zobowiązana jest dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją na studia oraz musi zostać oficjalnie zaakceptowana jako spełniająca wymogi rejestracji na studia,
  • promocja trwa do 30 czerwca 2016 r.

Kandydaci zarejestrowani do 31 lipca 2016 r. na studia MASTER+Magister w roku akademickim 2016/2017 zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 PLN.

Aby skorzystać z promocji następujące warunki muszą zostać spełnione łącznie:

  • posiadanie obywatelstwa Uni Europejskiej,
  • osoba przystępująca do programu zobowiązana jest dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją na studia oraz musi zostać oficjalnie zaakceptowana jako spełniająca wymogi rejestracji na studia,
  • promocja trwa do 31 lipca 2016 r.

Jeśli uczestnik programów Clark University i SAN (Master, Master+Magister lub MBA (SAN) +Master) zachęci do udziału w programie znajomą osobę,  otrzyma zniżkę w czesnym w wysokości $200. Słuchacz otrzymuje zniżkę w czesnym za każdą nowo przyjętą osobę. 

Aby skorzystać z promocji następujące warunki muszą zostać spełnione łącznie:

  • osoba przystępująca do programu zobowiązana jest dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją na studia oraz musi zostać oficjalnie zaakceptowana jako spełniająca wymogi rejestracji na studia,
  • osoba przystępująca do programu musi złożyć w Biurze Rekrutacji Kwestionariuszu Rekrutacyjnym z podanym w odpowiednim punkcie formularza nazwiskiem osoby rekomendującej lub zaznaczyć odpowiednie pole w kestionariuszu on-line,
  • osoba rekomendowana musi faktycznie podjąć studia (regularne uczestniczenie w zajęciach oraz opłacanie czesnego).


Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Prawo do potrącenia zniżek przysługuje w grudniu dla rekrutacji jesiennej oraz kwietniu dla rekrutacji wiosennej, po uzyskaniu potwierdzenia prawa do zniżki z Działu Administracji Programu.

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.