Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Master

Master

Wyjazd do USA
Opłaty i promocje
Organizacja studiów
Master + Magister
MBA (SAN) + Master
Powrót do menu

Master of Science in Professional Communication to studia w całości realizowane w języku angielskim.

Program MSPC skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, specjalistów profecjonalnej komunikacji oraz menedżerów niższego i średniego szczebla. Szczególnie tych, którzy poważnie rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych firmach lub planują wyjazd za granicę.

Głównym założeniem studiów jest kształtowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej.

Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

Praktyczny charakter studiów MSPC w Clark University, wywodzący się z doświadczeń amerykańskich, umożliwia szybkie zastosowanie  wiedzy i umiejętności w pracy.

 

Charakterystyka programu

Postępujące procesy globalizacji stanowią dziś dla firm prawdziwe wyzwanie w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przyczyniając się do silniejszej konkurencji i zróżnicowania środowiska pod względem kulturowym i legislacyjnym. Wzrastająca rola informacji w biznesie i rozwój technologii dodatkowo podkreślają wagę profesjonalnej komunikacji dla skutecznego zarządzania firmą lub każdą inną organizacją, niezależnie czy dotyczy to międzynarodowej korporacji, firmy produkcyjnej, teleinformatycznej, czy instytucji sektora medycznego.

Umiejętność efektywnej komunikacji w połączeniu z kompetencjami menedżerskimi jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania w każdej dziedzinie biznesu. Oferując program Master of Science in Professional Communication, Clark University stara się wyjść naprzeciw wyzwaniom XXI wieku.

Clark University oferuje program studiów MSPC z podziałem na specjalizacje odpowiadające wyzwaniom i potrzebom współczesnego rynku. Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego, oraz przygotowuje menedżerów do zarządzania nowoczesną firmą lub organizacją skutecznie konkurującą na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalizacji (MSPC Core)

 1. Intercultural Communication
 2. Communication Theory and Research
 3. Advanced Professional Communication
 4. Organizational Behavior and Leadership
 5. Management Information Systems
 6. Foundations of Business Analysis
 7. Capstone Project

Kursy elektywne

 1. Management of Information Technology
 2. Ethics and Professional Life
 3. Global Marketing and Advertising
 4. Issues and Cases in Health Care
 5. Healthy Policy
 6. Legal and Financial Issues in IT
 7. Negotiations, Mediations and Conflict Resolution
 8. Public Relations
 9. Strategic issues in HR Management
 10. Business Intelligence
 11. Human Resources Management


SPECJALIZACJE


Program skierowany do specjalistów profesjonalnej komunikacji i menedżerów niższego i średniego szczebla program studiów Master of Science in Professional Communication w specjalizacji Management ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej, przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją.

Nabywane Kompetencje:

 • zarządzanie komunikacją w organizacji z uwzględnieniem umiejętności przywódczych, budowania i zarządzania zespołem
 • umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interpersonalnej
  i społecznej
 • z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • zarządzanie złożonymi projektami
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego
 • zarządzanie informacją
 • umiejętności etycznego komunikowania się w biznesie

Adresaci studiów:

Profil studiów MSPC pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w różnych branżach m.in.: w firmach audytorskich, w firmach konsultingowych, w zarządzaniu projektami, na stanowiskach specjalistów komunikacji oraz zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.


Program studiów przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w nowoczesnej firmie funkcjonującej w oparciu o koncepcję marketingową. Dzięki orientacji na zaspokajanie potrzeb klienta, pozwala ona na prawidłową integrację funkcji marketingowych z innymi obszarami funkcyjnymi organizacji, takimi jak finanse, komunikacja, zarządzanie personelem, a także kieruje zachowania organizacji na osiąganie celów i realizację wizji. 

Celem programu dla menedżerów planujących swoją karierę w marketingu jest takie kształtowanie ich kompetencji i umiejętności, które zapewni firmie przewagę konkurencyjną, a im samym sukces zawodowy.

Nabywane Kompetencje:

 • kształtowanie strategii marketingowych
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego
 • zarządzanie złożonymi projektami w marketingu, reklamie, PR
 • zarządzanie komunikacją w organizacji z uwzględnieniem umiejętności przywódczych, budowania i zarządzania zespołem
 • umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interpersonalnej i społecznej z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej w marketingu, reklamie i PR
 • prowadzenie badań marketingowych
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zarządzanie informacją
 • umiejętności etycznego komunikowania się w reklamie, PR, marketingu

Adresaci studiów:

Zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji marketingowej przygotowują absolwentów marketingu MSPC - Marketing do pracy w firmach prywatnych, publicznych, międzynarodowych oraz w mediach na stanowiskach menedżerów i specjalistów w dziedzinach marketingu, reklamy, Public Relations, kreowania wizerunku i marki.


Program realizowany w Łodzi, przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Program MSPC w specjalizacji Health Systems ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej w sektorze usług medyczno-zdrowotnych. Studia dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia.

Przygotowują absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Nabywane Kompetencje:

 • Zarządzanie rozwojem placówek medyczno-zdrowotnych
 • Umiejętność tworzenia i wykonywania budżetów jednostek służby zdrowia
 • pozyskiwanie funduszy na działalność placówek medyczno-zdrowotnych
 • współpraca z mediami oraz władzami lokalnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w branży medycznej
 • zarządzanie informacją w placówkach medyczno-zdrowotnych, zagadnienia informatyczne
 • przygotowanie dokumentów przetargowych oraz oficjalnych komunikatów
  i oświadczeń

Adresaci studiów:

Adresaci studiów MSPC Health Systems to osoby zarządzające jednostkami i organizatorzy ochrony zdrowia w urzędach samorządów terytorialnych praktykujący lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, prawnicy, ekonomiści oraz przedstawiciele innych zawodów związanych z systemem ochrony zdrowia, absolwenci kierunków studiów medycznych, w tym specjalizacji nauk o zdrowiu oraz osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia.


Kapitał ludzki jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na potencjał wytwórczy i organizacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, a szczególnie istotnym w obliczu światowych przemian zmierzających w kierunku zgodnym z ideą „jakość, a nie ilość”.

Podstawą każdej organizacji jest efektywne zarządzanie ludźmi, czyli znajomość metod i technik zarządzania personelem, umiejętności przywództwa, motywowania, prowadzenia negocjacji i kreowania wizerunku wśród pracowników. Kluczowym elementem jest więc efektywna komunikacja na różnych szczeblach organizacyjnych.

Program MSPC HR dodatkowo przekazuje praktyczne kompetencje menedżerskie związane z najważniejszymi procesami zachodzącymi w każdej firmie czy instytucji.

Nabywane Kompetencje:

 • Umiejętność zastosowania narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 • Umiejętność tworzenia strategii rozwoju kadr
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
 • Umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod motywowania
 • Umiejętność zarządzania kadrami w środowiskach międzykulturowych

Adresaci studiów:

Osoby chcące doskonalić umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a przede wszystkim:  pracownicy działów HR, doradcy zawodowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Program MSPC w specjalizacji Information Systems przygotowuje menedżerów  do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program skierowany jest na kształcenie umiejętności menedżerskich i komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na analizę i usprawnienie procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT.

Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej, czy instytucji pozarządowej.

Nabywane Kompetencje:

 • umiejętność wykorzystania technologii komputerowych stosowanych w biznesie
   i administracji do zarządzania
 • umiejętność budowania i zarządzania zespołem, techniki motywacji
 • umiejętność wdrażania nowoczesnych systemów informacyjnych
 • umiejętność zastosowania technologii komputerowych pozwalających na wsparcie procesów biznesowych przy zachowaniu maksymalnej efektywności kosztowej
 • zastosowanie modeli biznesu prowadzonych w oparciu o Internet

Adresaci studiów:

Program Master of Science in Information Systems  to możliwość dla tych, którzy chcą aby to właśnie od nich zależał kształt przyszłej informatyki. Dzięki rozległym umiejętnościom absolwenci mogą decydować, projektować i wprowadzać w życie wizje rozwoju tej dziedziny, aplikując zdobyte doświadczenie w każdej nowoczesnej firmie bądź organizacji.


Podstawowe informacje o studiach

MASTER
Czas trwania studiów

24 miesiące lub 18 miesięcy lun 12 miesięczne (łącznie 480 godz.)

Tryb zaoczny (więcej)
Uzyskiwane dyplomy
 • Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA) 
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk (więcej)

 

Język wykładowy Angielski - 100%
Terminy rekrutacji

15 października (tryb 24- i 12-miesięczny)

15 marca (tryb 18-miesięczny) 
Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:
Adres e-mail: *
Campus: * Łódź Warszawa Londyn
Oferta: *
Specjalizacja:
Treść wiadomości: *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.