Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Master + Magister

Master + Magister

Wyjazd do USA
Opłaty i promocje
Organizacja studiów
Master
MBA@SAN
Powrót do menu

Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University oferują zintegrowane studia „Master+Magister” kończące się uzyskaniem trzech dyplomów:

 • polskiego dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk (na wybranym kierunku studiów)
 • wybrany amerykański dyplom z Clark University, USA
 • polskiego świadectwa ukończenia wybranych studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.

Studia „Master+Magister” realizowane są w ciągu 2-letnich studiów w ramach jednego cyklu kształcenia. Dzięki integracji trzech programów nauczania, udało się stworzyć studia, w których przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich SAN uzupełniają się z przedmiotami programu studiów master Clark University oraz programem studiów podyplomowych SAN i razem tworzą jednolity program „Master+Magister” będący unikalną ofertą tego typu na polskim rynku edukacyjnym.

Program spełnia wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk, dyplomu Master Clark University oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Studia „Master+Magister” mogą być realizowane na 2 sposoby:

 • jako zintegrowane studia na kierunku Zarządzanie II stopnia - BUSINESS MANAGEMENT
 • jako studia niezależne dla innych kierunków (np. Filologia Angielska, Informatyka)

Zajęcia na studiach „Master+Magister” dla kierunku Zarządzanie odbywają się w ramach tych samych zjazdów. Dla innych kierunków istnieje możliwość indywidualnego dostosowania planu studiów do potrzeb i możliwości czasowych Studentów.

Program realizowany w Łodzi

Program Business Management skierowany jest do osób chcących łączyć wiedzę z obszaru zarządzania ze specjalistyczną wiedzą z zakresu profesjonalnej komunikacji w globalnym środowisku biznesowym.

Opis Programu

Od początku gospodarczej transformacji w Polsce kierunki związane z zarządzaniem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Potrzeba budowania gospodarki opartej na wiedzy, coraz większa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz wprowadzanie innowacji skłania pracodawców do poszukiwania wybitnych specjalistów i pracowników o wyjątkowych umiejętnościach, którzy będą stanowić tzw. aktywa niematerialne firmy. Program Business Management SAN oraz Clark University prezentuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik stosowanych w tym obszarze, takich jak zarządzanie strategiczne i procesowe, logistyka oraz prawo. Ta kombinacja stwarza możliwości dalszego rozwoju kompetencji z zakresu profesjonalnej, zaawansowanej komunikacji, zachowań organizacyjnych, dialogu społecznego czy zarządzania międzynarodowego.

Nabywane kompetencje

Kompetencje menedżerskie rozwijane w ramach programu Business Management stanowią odpowiedź na zmiany zachodzące zarówno w globalnym i wielokulturowym otoczeniu, jak również w samych organizacjach, a także zatrudnionych w nich pracownikach.

Absolwenci programu uzyskają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania oraz zapoznają się z różnorodnymi metodami i technikami stosowanymi w biznesie, jak również z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Program kładzie szczególny nacisk na „miękkie” kompetencje, które są dzisiaj niezwykle ważne i mogą decydować o przewadze konkurencyjnej firmy. W dobie ciągłego rozwoju sektora zarządzania projektami stanowią one jedną z kluczowych kompetencji oczekiwanych od menedżerów, specjalistów i liderów zespołów.

Realizowane zagadnienia

I. przedmioty podstawowe

 1. Współczesne problemy makroekonomiczne
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 3. Nowoczesne koncepcje marketingu
 4. Planowanie nowych przedsięwzięć
 5. Kompetencje kadry menadżerskiej
 6. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

II. przedmioty profilowe

 1. Project management
 2. Communication Theory and Research
 3. Organizational Behavior and Leadership
 4. Managament Information Systems and Technology
 5. Fundamentals of Business Analysis
 6. Intercultural Communication
 7. Advanced Professional Communication

III. przedmioty specjalnościowe

 1. Rozwój kompetencji mendżerskich
 2. Jakość zasobów ludzkich jako czynnik rozwoju organizacji 
 3. Aspekty rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
 4. Zarządzanie rozwojem firmy w globalnym otoczeniu
 5. Research Method & Strategies
 6. Business Intelligence
 7. Project management
 8. E-Commerce and e-Business
 9. Negotiations, Mediation and Conflict Management

 

Podstawowe informacje o studiach

MASTER+MAGISTER 
Czas trwania studiów

 24 miesiące, tryb zaoczny

Uzyskiwane dyplomy
 • Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA) 
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich Społecznej Akademii Nauk na wybranym kierunku (więcej)
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk
Język wykładowy Angielski i polski
Terminy rekrutacji

30 września (Kandydaci spoza Polski do 15 września)

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:
Adres e-mail: *
Campus: * Łódź Warszawa Londyn
Oferta: *
Specjalizacja:
Treść wiadomości: *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.