Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Dyplom i akredytacja

Dyplom i akredytacja

Media o nas
Partnerzy
Kadra dydaktyczna
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Powrót do menu

Dyplom Master of Science in Professional Communication

Clark University

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Dyplom oraz tytuł Master w wybranej specjalizacji. Dyplom Master jest nadawany przez Clark University, a jego jakość i międzynarodową rangę potwierdza akredytacja komisji akredytacyjnej z Nowej Anglii w USA - New England Association of Schools and Colleges.

Warto podkreślić, iż akredytacja NEASC w szkolnictwie międzynarodowym ceniona jest niezwykle wysoko. Posiadają ją mi.in. takie uczelnie jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy Yale University.

Akredytacja przyznana przez New England Association jest świadectwem na to, iż dana placówka spełnia lub przewyższa kryteria przyjęte dla okresowej kontroli poziomu kształcenia w szkołach wyższych.

Akredytowana szkoła posiada wszelkie niezbędne środki aby poprzez rzetelnie skonstruowany program nauki osiągać wyznaczone cele, a także być gwarantem utrzymania poziomu kształcenia na stałym, wysokim poziomie. Szkoła, której udzielono akredytacji pozostaje w zgodzie z literą prawa.

Dyplom Master Clark University honorowany jest na innych uczelniach zagranicznych, co daje możliwość kontynuacji nauki lub podjęcia pracy poza granicami kraju.

DYPLOM MBA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Absolwenci programu MBA (SAN) + Master poza amerykańskim dyplomem z Clark University otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk.

 Certyfikat językowy TOEFL Equivalent

Potwierdzeniem znajomości międzynarodowego języka Business English jest certyfikat TOEFL equivalent, nadawany przez Clark University i Społeczną Akademię Nauk słuchaczom programów podyplomowych.

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.