Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Clark University

Clark University

Media o nas
Partnerzy
Kadra dydaktyczna
Dyplom i akredytacja
Społeczna Akademia Nauk
Powrót do menu

Clark University

 

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.

Jednym z założycieli uczelni był Stanley G. Hall - fundator American Psychological Association, a także pierwszy zdobywca tytułu Doctor of Philosophy (Ph.D.) w dziedzinie psychologii w Stanach Zjednoczonych. Clark University odegrał kluczową rolę w rozwoju psychologii jako odrębnej dziedziny nauki. To tutaj w 1909 roku Zygmunt Freud wygłaszał swoje słynne ‘Clark lectures’, szerząc idee psychoanalizy.

Clark University ma również swój ogromny wkład w rozwój nauk geograficznych. Uczelnia przyznała w tej dziedzinie więcej tytułów Ph.D. niż jakakolwiek inna placówka na świecie. Instytut George’a Perkinsa pozostający w strukturze szkoły jest pierwszą w historii placówką badawczą zajmującą się wpływem zmian środowiska na ludzkość w skali globu.

W Clark University wykładali między innymi A.A. Michelson, zdobywca pierwszej nagrody Nobla, oraz Robert Goddard - ojciec ery kosmicznej, twórca paliwa rakietowego. Inni z wykładowców i naukowców pracujących w Clark University przyczynili się m.in. do rozwoju badań nad czynnikiem zimna i jego wpływem na organizm ludzki, podwójnymi wiązaniami chemicznymi, dokonali również przełomu w dziedzinie regeneracji tkanki mózgowej człowieka.

 

Strona główna Clark University, US - www.clarku.edu

Strona College of Professional and Continuing Education - www.copace.clarku.edu


 Clark University w Polsce
 

Od 2004 polskim partnerem Clark University jest Społeczna Akademia Nauk. Clark University oferuje anglojęzyczne programy studiów prowadzące do uzyskania amerykańskiego dyplomu Master. Współpraca między obiema uczelniami stała się wzorem polsko-amerykańskiego transferu wiedzy i umiejętności, zarówno na szczeblu studenckim, jak i akademickim.

Społeczna Akademia Nauk wraz z Clark University organizują wydarzenia kulturalne i naukowe. Od 2007 roku organizowana jest coroczna Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Międzykulturowe”, która cieszy się zainteresowaniem naukowców związanych z zarządzaniem międzykulturowym, kulturą organizacyjną, przywództwem w międzynarodowym zespole czy komunikacją międzykulturową.

Clark University's mission


Clark University’s mission is to educate undergraduate and graduate students to be imaginative and contributing citizens of the world, and to advance the frontiers of knowledge and understanding through rigorous scholarship and creative effort.

The University seeks to prepare students to meet the challenges of a complex and rapidly changing society. In students and faculty, Clark fosters a commitment to excellence in studying traditional academic disciplines, as well as innovation in exploring questions that cross disciplinary boundaries. The free pursuit of inquiry and the free exchange of ideas are central to that commitment.

The focus of Clark's academic program is a liberal-arts education enriched by interactions among undergraduate students, graduate students, and faculty, and is closely linked to a select number of professional programs. Clark also serves students who wish to continue formal education throughout their lives.

The intellectual and personal growth of students is enhanced by a wide variety of educational programs and extracurricular activities. Clark believes that intellectual growth must be accompanied by the development of values, the cultivation of responsible independence, and the appreciation of a range of perspectives.

Clark's academic community has long been distinguished by the pursuit of scientific inquiry and humanistic studies, enlivened by a concern for significant social issues. Among many other scholarly endeavors, Clark contributes to understanding human development, assessing relationships between people and the environment, and managing risk in a technological society.

Clark is dedicated to being a dynamic community of learners able to thrive in today’s increasingly interrelated societies. The University maintains a national and international character, attracting high-caliber students and faculty from all quarters of the globe. As a university residing in an urban context, Clark also strives to address the needs and opportunities of contemporary urban life.

Clark's intimate academic setting and tradition of "elbow teaching" provide many opportunities for students to pursue knowledge through participation. High expectations, as well as easy access to the scholar-teacher faculty, encourage students to become autonomous learners.

Clark's international and interdisciplinary orientation is combined with a tradition of strong self-direction among students and faculty. These attributes enhance the University's ability to contribute to the development of new modes of thought and to the advancement of society through the creation and transmission of knowledge.

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.