VII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Międzykulturowe - Łódź/Warszawa